دسته: دانش آموزان بخوانند

Babies_190 ۰

مطالعه به روش ایکس

یادگیری بدون فراموشی با چرخه ۱+۶ مرحله ای همه روش های مطالعه ای که تو کتاب های مشاوره کشور عزیزمون ایران چاپ شده به نوعی ترجمه روش های مطالعه ی خارجیه که خیلی وقت...